Impregnace na boty SHOEBOY´S WATER PROTECT 200 ml s výživou

Neohodnoceno
 
 

shoeboys-logo-superfit-store-        made-in-germany-superfit-store 

OK impregnace bot a textilu, chrání proti vodě a zároveň vyživuje a zvláčňuje
OK impregnace s výživou na kůži (useň), textil, semiš a nubuk
OK doporučený pro všechny TEX-ové membrány (GORE-TEX® atp.)
OK chrání proti vlhkosti, chrání před znečištěním a usnadňuje čištění
OK vhodný na kůži (useň), textil, semiš, velur a nubu, kabelky, stany, deštníky atd.
OK SUPER na všechny tenisky, botasky a sneakers 
   
no není vhodný na lakovanou, maštěnou kůži a koženku
Dostupnost Skladem (> 1 ks)
Měrná cena 88 Kč / 100 ml
219 Kč    
Kategorie IMPREGNACE - KRÉMY - ČISTIDLA
 
OK impregnace bot a textilu, chrání proti vodě a zároveň vyživuje a zvláčňuje
OK impregnace s výživou na kůži (useň), textil, semiš a nubuk
OK doporučený pro všechny TEX-ové membrány (GORE-TEX® atp.)
OK chrání proti vlhkosti, chrání před znečištěním a usnadňuje čištění
OK vhodný na kůži (useň), textil, semiš, velur a nubu, kabelky, stany, deštníky atd.
OK SUPER na všechny tenisky, botasky a sneakers 
   
no není vhodný na lakovanou, maštěnou kůži a koženku

 

POVINNÉ INFORMACE (IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI):

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:
n-oktan

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.